Подготовка на преподавателски кадри за формирането на екологични знания в средното училище. (С. Дерменджиева, В. Великов)


Дерменджиева, Стела (1991) Подготовка на преподавателски кадри за формирането на екологични знания в средното училище. (С. Дерменджиева, В. Великов) –В: Екология, опазване на околната среда и образование, С., с. 58-65.


 
  Доклад
 
 Издадено
  12726
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/