Икономгеографското съдържание на някои учебници по география в миналото. (С. Дерменджиева, Р. Янков).


Дерменджиева, Стела (1991) Икономгеографското съдържание на някои учебници по география в миналото. (С. Дерменджиева, Р. Янков). – В: Обучението по география, № 2, с. 28-32. ISSN 0204-6849


 
  Статия
 
 Издадено
  12725
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/