Икономогеографско проучване на някои транспортни замърсители в градските селища от поречието на река Янтра. (В. Дойков, С. Дерменджиева, А. Дерменджиев).


Дерменджиева, Стела (1990) Икономогеографско проучване на някои транспортни замърсители в градските селища от поречието на река Янтра. (В. Дойков, С. Дерменджиева, А. Дерменджиев). –В: Актуални проблеми по опазване на природната среда, Еко-Русе, Русе, с. 32-33.


 
  Доклад
 
 Издадено
  12724
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/