Икономогеографско проучване на някои транспортни замърсители в градските селища от поречието на река Янтра.


Дерменджиева, Стела (1990) Икономогеографско проучване на някои транспортни замърсители в градските селища от поречието на река Янтра. Сб. от втора научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда ЕКО-Русе 90". Русе, 24-26 септември 1990. Русе: СУБ - Русе, 1990, с. 32-33.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12724
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/