Възможности за екологизация на обучението на студентите от специалност “История и география” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.


Дерменджиева, Стела (1990) Възможности за екологизация на обучението на студентите от специалност “История и география” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В: Актуални проблеми по опазване на природната среда, Еко-Русе.,1990., с. 33-34.


 
  Доклад
 
 Издадено
  12723
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/