Франция. Страна атлантическа и средиземноморска.


Дерменджиева, Стела (1996) Франция. Страна атлантическа и средиземноморска. -Русе: Парнас, 112 с. ISBN ISBN 954-8560-21-6 COBISS.BG-ID 1030601956


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12722
 Стела Дерменджиева

5. Попов, Николай. География на Средиземноморието. Културно-цивилизационно пространство. Средиземноморски страни“, С., Изд. Колбис, 2016, 442 с., ISBN 978-619-7284-00-3

4. Русев, М. Обществена география, С., 2008, 663 с. ISBN 978-954-28-0255-6

3. Дончев, Д., М. Пенерлиев. География на туристическата инфраструктура. Шумен, УИ” Епископ Константин Преславски”, 2006, 166 с. ISBN 954-577-329-4

1. Великов, В., Е. Димитров, М. Стоянова. Туристически ресурси на света. Шумен, УИ „Константин Преславски”, 2005, 356 с. ISBN 954-577-301-4

2. Младенов, Ч. , И. Владев. География на страни от Европейския съюз, УИ „Константин Преславски”, Шумен, 2005Младенов, Ч. , И. Владев. География на страни от Европейския съюз, Шумен, УИ „Константин Преславски”, 2005, 334 с. ISBN 954-577-294-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/