Германия. В центъра на Европа.


Дерменджиева, Стела (1996) Германия. В центъра на Европа. Русе: Парнас, 128 с. ISBN 954-8560-20-8 COBISS.BG-ID 1030599652


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12721
 Стела Дерменджиева

4. Русев, М. Обществена география, С., 2008, 663 с. ISBN 978-954-28-0255-6

3. Дончев, Д., М. Пенерлиев. География на туристическата инфраструктура. Шумен, УИ” Епископ Константин Преславски”, 2006, 166 с. ISBN 954-577-329-4

1. Великов, В., Е. Димитров, М. Стоянова. Туристически ресурси на света. Шумен, УИ „Константин Преславски”, 2005, 356 с. ISBN 954-577-301-4

2. Младенов, Ч. , И. Владев. География на страни от Европейския съюз, Шумен, УИ „Константин Преславски”, 2005, 334 с. ISBN 954-577-294-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/