Изследователският метод в обучението по регионална социално-икономическа география в българското средно училище.


Дерменджиева, Стела (2001) Изследователският метод в обучението по регионална социално-икономическа география в българското средно училище. В. Търново, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2001, 330 с. COBISS.BG-ID 1261686756


 
  Дисертация
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12719
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/