Проблемът за съдебната власт в процеса на изработване и приемане на Конституцията от 1947 г. – Епохи, година ХХ 2012, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, № 2, с. 137–158. ISSN 1310-2141


Григорова, Лора (2013) Проблемът за съдебната власт в процеса на изработване и приемане на Конституцията от 1947 г. – Епохи, година ХХ 2012, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, № 2, с. 137–158. ISSN 1310-2141 В. Търново


 
  Статия
 конституция, конституционни проекти, съдебна власт, Отечествен фронт, опозиция, главен прокурор, Върховен административен съд, Върховен касационен съд
 Издадено
  12717
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/