Православното духовенство в Търновска епархия в годините на „народната демокрация” (по документи от Държавен архив – Велико Търново). – В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново: Фабер, 2013, с. 433–451. ISBN 978-954-400-982-3


Григорова, Лора (2013) Православното духовенство в Търновска епархия в годините на „народната демокрация” (по документи от Държавен архив – Велико Търново). – В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново: Фабер, 2013, с. 433–451. ISBN 978-954-400-982-3 В. Търново


 
  Статия
 православно духовенство, Търновска епархия, "народна демокрация"
 Издадено
  12716
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/