Конституционният въпрос в България 1946–1947. Велико Търново: Фабер, 2013. 464 с. ISBN 978-954-400-905-2


Григорова, Лора (2013) Конституционният въпрос в България 1946–1947. Велико Търново: Фабер, 2013. 464 с. ISBN 978-954-400-905-2 В. Търново


 
  Монография
 референдум, Велико народно събрание, Отечествен фронт, опозиция, конституционни проекти, Конституционна комисия, конституционен дебат
 Издадено
  12715
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/