Професор Стефан Баламезов и конституционният въпрос в България. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. VІ (Материали от научната конференция, проведена на 28 октомври 2011 г. във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 217–232, DVD, ISBN 978-954-524-930-3


Григорова, Лора (2012) Професор Стефан Баламезов и конституционният въпрос в България. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. VІ (Материали от научната конференция, проведена на 28 октомври 2011 г. във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 217–232, DVD, ISBN 978-954-524-930-3 В. Търново


 
  Статия
 проф. Стефан Баламезов, комисия от специалисти, VI Велико народно събрание
 Издадено
  12714
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/