Промени в текстовете за правителството в процеса на изработване на Конституцията на Народна република България. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. VІІ (Материали от проведената на 30 октомври 2012 г. научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, DVD, с. 127–138. ISBN 978-954-524-943-3


Григорова, Лора (2013) Промени в текстовете за правителството в процеса на изработване на Конституцията на Народна република България. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. VІІ (Материали от проведената на 30 октомври 2012 г. научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, DVD, с. 127–138. ISBN 978-954-524-943-3 В. Търново


 
  Статия
 проектоконституция, Велико народно събрание, правителство
 Издадено
  12713
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/