Търновската конституция и конституционният въпрос в България 1946–1947 г. – В: 135 години от приемането на Търновската конституция. Сборник. Научна конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция. София: Сиби, 2014, с. 155–169. ISBN 978-954-730-891-6


Григорова, Лора (2014) Търновската конституция и конституционният въпрос в България 1946–1947 г. – В: 135 години от приемането на Търновската конституция. Сборник. Научна конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция. София: Сиби, 2014, с. 155–169. ISBN 978-954-730-891-6 София


 
  Статия
 Търновска конституция, конституционен въпрос, Отечествен фронт, опозиция,Велико народно събрание, комисия от специалисти, парламентарни дебати
 Издадено
  12712
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/