За групата анархисти-емигранти, действала в района на с. Павел баня, Казанлъшко, през 1953–1954 г. (по документи от ДА–В. Търново). – Епохи, година ХХІ 2013, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 83–104. ISSN 1310-2141


Григорова, Лора (2014) За групата анархисти-емигранти, действала в района на с. Павел баня, Казанлъшко, през 1953–1954 г. (по документи от ДА–В. Търново). – Епохи, година ХХІ 2013, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 83–104. ISSN 1310-2141 Велико Търново


 
  Статия
 антикомунистическа съпротива, Съюз на безвластниците в чужбина, анархисти-емигранти
 Издадено
  12711
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/