Кимон Георгиев и Отечественият фронт (1942–1948 г.). – В: 70 години от поврата на Девети септември 1944 г. – исторически предпоставки и последствия. Сборник с научни изследвания. София: Манта принт, 2015, с. 78–90. ISBN: 978-619-903379-2-8


Григорова, Лора (2015) Кимон Георгиев и Отечественият фронт (1942–1948 г.). – В: 70 години от поврата на Девети септември 1944 г. – исторически предпоставки и последствия. Сборник с научни изследвания. София: Манта принт, 2015, с. 78–90. ISBN: 978-619-903379-2-8 София


 
  Статия
 Кимон Георгиев, Отечествен фронт, Народен съюз "Звено"
 Издадено
  12710
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/