Балетът "Змей и Яна" - към изворите на либретото. Сб. Музиката - традиции и съвременност. Годишник том 3 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград : Университетско издателство Неофит Рилски, 2005, с.110 - 114.ISSN C607-8591. - 1313-7298, COBISS.BG-ID 1121065700


Славова, Цветелина (2005) Балетът "Змей и Яна" - към изворите на либретото. Сб. Музиката - традиции и съвременност. Годишник том 3 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград : Университетско издателство Неофит Рилски, 2005, с.110 - 114.ISSN C607-8591. - 1313-7298, COBISS.BG-ID 1121065700 Сб. Музиката - традиции и съвременност. Годишник том 3 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, 2006, с.110 - 114.


 Материалът проследява и изследва първоизточниците на либретото на балета "Змей и Яна" от Христо Манолов и ги открива в българския фолклор - митични песни; в творчеството на П. Славейков, П. Ю. Тодоров, Г. Милев
  Доклад
 "Змей и Яна", балет, Христо Манолов, Здравко Манолов, либрето Стефан Савов


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  1271
 Цветелина Славова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/