Основни аспекти на въпроса за организиране на охраната на западната граница през първите години на българо-югославската криза от края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в. – В: Балканите – език, история, култура. Т. IV, В. Търново: ИВИС, 2015, с. 153–166. ISSN 1314-4065


Григорова, Лора (2015) Основни аспекти на въпроса за организиране на охраната на западната граница през първите години на българо-югославската криза от края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в. – В: Балканите – език, история, култура. Т. IV, В. Търново: ИВИС, 2015, с. 153–166. ISSN 1314-4065 Велико Търново


 
  Доклад
 българо-югославска криза, гранични войски, гранични инциденти
 Издадено
  12709
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/