Общонародният комитет за развитие на Велико Търново и културният туризъм. – В: България в европейската култура, наука, образование, религия. Ч. 2, (Материали от IV национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14–16.05.2014 г. ). Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, с. 347–359. ISBN: 978-619-201-050-8


Григорова, Лора (2015) Общонародният комитет за развитие на Велико Търново и културният туризъм. – В: България в европейската култура, наука, образование, религия. Ч. 2, (Материали от IV национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14–16.05.2014 г. ). Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, с. 347–359. ISBN: 978-619-201-050-8 Шумен


 
  Статия
 
 Издадено
  12708
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/