Деамбулаториумът в раннохристиянската архитектура IV-VII век.


Енчев, Тодор (2016) Деамбулаториумът в раннохристиянската архитектура IV-VII век. Велико Търново, 2016.


 За първи път в науката системно е анализиран раннохристиянският деамбулаториум, с хронологичен обхват IV-VII век и географски - целия раннохристински свят. Представени са причините за появата и прилагането на това съоръжение и е изградена типология на функционален принцип. Открити са неизвестни до сега функции на деамбулаториума. В каталога са представени паметници от целия раннохристиянски свят.
  Дисертация
 Раннохристиянски, деамбулаториум, типология, функции,


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Непубликувано
  12705
 Тодор Енчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/