Η εικονογραφία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου κατά την Αναγέννηση ως πηγή νέων εικονογραφικών μοντέλων (προτύπων) //


Енчев, Тодор (2012) Η εικονογραφία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου κατά την Αναγέννηση ως πηγή νέων εικονογραφικών μοντέλων (προτύπων) // Κύριλλος και Μεθόδιος, Παρακαταθήκες Πολιτισμού / Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Η πολιτισμική κληρονομία του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως παράγοντας ενόητας με τους λαούς της Ν. Α. Ευρόπης, Αμυνταίο 21-22 Μαϊου 2010 / Κ. Γ. Νιχωρίτης. – Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2012, с. 395- 406. ISBN: 978-960-458-341-6.


 В статията се разглежда влиянието на иконографията на светите братя Кирил и Методий върху иконографията на други светци във възрожденското изкуство.
  Статия
 Св. св. Кирил и Методий, Възрожденска иконопис,


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities
Humanities Theory of Arts

 Издадено
  12704
 Тодор Енчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/