Благодаря, Професоре. - Музикални хоризонти, 2005, (8), с.37-38. ISSN 1310-0076, COBISS.BG-ID 1119760356


Славова, Цветелина (2005) Благодаря, Професоре. - Музикални хоризонти, 2005, (8), с.37-38. ISSN 1310-0076, COBISS.BG-ID 1119760356 сп. "Музикални хоризонти" № 8, ISSN 1310-0076


 Статия по повод 80 годишнината от рождението на проф. Здравко Манолов
  Статия
 Здравко Манолов


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  1270
 Цветелина Славова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/