Соната за валдхорна и пиано. Русе:Авангард принт, 2003,


Славова, Цветелина (2003) Соната за валдхорна и пиано. Русе:Авангард принт, 2003, "Авангард-принт" Русе


 Музикална композиция в 2 части, посветена на паметта на проф. Здравко Манолов.
  Книга
 соната, валдхорна и пиано


Хуманитарни науки Театрално и филмово изкуство

Humanities Theatre and Film Arts

 Издадено
  1268
 Цветелина Славова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/