Давидов, Д. Влияние на заниманията по гимнастика върху някои личностни черти на характера на студенти. „Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта”, сборник научни доклади. Редактор: Татяна Пунева. НСА ПРЕС, ИДК при НСА, С., 2015. с. 34-40. IBSN 978-954-718-406-0


Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Влияние на заниманията по гимнастика върху някои личностни черти на характера на студенти. „Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта”, сборник научни доклади. Редактор: Татяна Пунева. НСА ПРЕС, ИДК при НСА, С., 2015. с. 34-40. IBSN 978-954-718-406-0 НСА ПРЕС, ИДК при НСА, С. 2015. (стр. 34-40). IBSN 978-954-718-406-0


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12670
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/