За някои характерни черти на университетските хорове в Испания. Сб. от национална научна конференция "Испания в музиката", 6-7 април 2002. Велико Търново: Астарта, 2002 г. Ред. Божанка Моцинова. Велико Търново: Астарта, 2002, с. 58-64, ISBN 954-91070-9-4


Славова, Цветелина (2002) За някои характерни черти на университетските хорове в Испания. Сб. от национална научна конференция "Испания в музиката", 6-7 април 2002. Велико Търново: Астарта, 2002 г. Ред. Божанка Моцинова. Велико Търново: Астарта, 2002, с. 58-64, ISBN 954-91070-9-4 сб. "Испания в музиката", Астарта: Велико Търново, 2002, с. 58-64


 Доклад, изнесен на научната конференция "Испания в музиката", организирана от Катедра "Музика" на ВТУ.
  Доклад
 университетски хор, Испания, хоров репертоар


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  1267
 Цветелина Славова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/