Давидов, Д. Изследване на равновесната устойчивост на студенти след оказано въздействие. Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта Сборник научни доклади. Редактор: Татяна Пунева. НСА ПРЕС, ИДК при НСА. С., 2015 г. с. 40.-46. ISВN 978-954-718-426-8


Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Изследване на равновесната устойчивост на студенти след оказано въздействие. Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта Сборник научни доклади. Редактор: Татяна Пунева. НСА ПРЕС, ИДК при НСА. С., 2015 г. с. 40.-46. ISВN 978-954-718-426-8 НСА ПРЕС, ИДК при НСА. С., 2015 г. (стр. 40-46). ISВN 978-954-718-426-8


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12669
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/