Давидов, Д. Кандидат-студенти за специалността «Педагогика на обучението по физическо възпитание» във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» . Актуални проблеми и тенценции.Сборник доклади от годишна университетска научна конференция. проведена на 16-17 юли 2015 г. Том 3. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «В. Левски». Велико Търново 2015. с. 203-210. ISSN 1314-1937


Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Кандидат-студенти за специалността «Педагогика на обучението по физическо възпитание» във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» . Актуални проблеми и тенценции.Сборник доклади от годишна университетска научна конференция. проведена на 16-17 юли 2015 г. Том 3. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «В. Левски». Велико Търново 2015. с. 203-210. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ «В. Левски». Велико Търново 2015.(стр. 203-210). ISSN 1314-1937


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12668
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/