Давидов, Д. Установяване моментното състояние на психомоториката на студенти. Университетска годишна научна конференция. НВУ «В. Левски» 16-17 юли 2015. Davidov, D. (2015) Determinig the momentary condition of the psychomotor skills of students.


Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Установяване моментното състояние на психомоториката на студенти. Университетска годишна научна конференция. НВУ «В. Левски» 16-17 юли 2015. Davidov, D. (2015) Determinig the momentary condition of the psychomotor skills of students. ». Издателски комплекс на НВУ «В. Левски». Велико Търново 2015. (стр. 217-222). ISSN 1314-1937


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12666
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/