Георгиева, Виолета. Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г.


Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН, (е-вариант, CD)


 Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки – човекът и обществото (4 кл.), история и цивилизация (5., 6., 12. кл.), география и икономика (5., 6., 12. кл.) и философски цикъл (12. кл.) за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. (69 стр.)
  Част от книга / Глава от книга
 външно оценяване, обществени науки, история и цивилизация, човекът и обществото, география и икономика, философски цикъл


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 
  12659
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/