Стойчева, Виолета. History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители


Георгиева, Виолета (2013) Стойчева, Виолета. History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители Първо (коригирано) издание на български език, Парадигма: София, ISBN 978-954-326-202-1, 106 с. Автор: с. 22–32, 47–50, 63–68, 87–103; Съавтор: с. 9–17, 104–105.


 
  Учебник / Учебно помагало
 устна история, обучение по история, урок по история, Балкани
 Издадено
  12654
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/