Стойчева, Виолета. Държава и църква в „големия разказ“ на учебниците по българска история (1879–1945)


Георгиева, Виолета (2013) Стойчева, Виолета. Държава и църква в „големия разказ“ на учебниците по българска история (1879–1945) Ние в науката и науката в нас. Сборник в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново: Фабер, с. 301-312. ISBN 978-954-400-982-3.


 
  Статия
 учебници по история, държава, църква
 Издадено
  12652
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/