Стойчева, Виолета. Киното като ресурс на историята – документалното кино в обучението по история и цивилизация.


Георгиева, Виолета (2013) Стойчева, Виолета. Киното като ресурс на историята – документалното кино в обучението по история и цивилизация. Сборник доклади от Международна научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”. Т. VI, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 273-284, ISBN 978-954-524-930-3, eBook CD.


 
  Статия
 документално кино, обучение по история и цивилизация
 Издадено
  12651
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/