Стойчева, Виолета. Какво помним и как преподаваме Холокост – педагогическият дискурс на съвременните учебници по история и цивилизация


Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Какво помним и как преподаваме Холокост – педагогическият дискурс на съвременните учебници по история и цивилизация Епохи - В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 1, г. XXI, MMXIII, с. 187–192, ISBN 1310-2141.


 
  Статия
 Холокост, учебници по история и цивилизация
 Издадено
  12650
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/