Някои особености на вокалната работа в ученическия хор. - Педагогически алманах, Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ, 1999, кн.1-2. ISSN1310-358X , COBISS.BG-ID 1159180004


Славова, Цветелина (1999) Някои особености на вокалната работа в ученическия хор. - Педагогически алманах, Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ, 1999, кн.1-2. ISSN1310-358X , COBISS.BG-ID 1159180004 "Педагогически алманах" Кн. 1,2


 Статията разглежда някои характерни проблеми при работата в ученическия хор: взаимодействието между певческа стойка, дишане, звукообразуване, дикция и пр.
  Статия
 ученически хор, звукообразуване, дикция


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  1265
 Цветелина Славова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/