Стойчева, Виолета. Киното – непризнатият „свидетел“ на историята (възможности за използване на документалния филм в обучението по история и цивилизация).


Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Киното – непризнатият „свидетел“ на историята (възможности за използване на документалния филм в обучението по история и цивилизация). Диалогът в историята - София: Парадигма, №№ 29-30, ISSN 1311-7904, с. 97–118.


 
  Статия
 кино, история, документален филм
 Издадено
  12648
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/