Стойчева, Виолета. Велико Търново – музей под открито небе. Педагогически гид.


Георгиева, Виолета (2015) Стойчева, Виолета. Велико Търново – музей под открито небе. Педагогически гид. Второ преработено и допълнено издание. София: Парадигма, 106 стр. ISBN 978-954-326-202-1 (автор: с. 5–6, 15–18, 34–44, 50–88, 99–100)


 
  Учебник / Учебно помагало
 педагогика на наследството, места на паметта, музей, пейзаж, джендър
 Издадено
  12643
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/