Стойчева, Виолета. Как „четем“ Съединението? (Учебниците по история между „вчера“ и „днес“)


Георгиева, Виолета (2015) Стойчева, Виолета. Как „четем“ Съединението? (Учебниците по история между „вчера“ и „днес“) Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив, Книга десета, 2015 година, с.33-46. ISSN - 1311 – 9133.


 
  Статия
 учебници по история, места на паметта, Съединение
 Издадено
  12640
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/