Три детски пиеси за цигулка и пиано. Плевен: Дукс и комес, 1999


Славова, Цветелина (1999) Три детски пиеси за цигулка и пиано. Плевен: Дукс и комес, 1999 Плевен: Дукс и комес


 Пиесите са със средна трудност.Подходящи като концертен материал за V-VІ година от обучението по цигулка.
  Книга
 детски пиеси, цигулка и пиано


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  1264
 Цветелина Славова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/