Стойчева, Виолета. Модел на интеркултурна практика за подготовка на бъдещи учители


Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Модел на интеркултурна практика за подготовка на бъдещи учители Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. СБОРНИК с доклади от Националната научно-практическа конференция, проведена на 25–26 юни 2013 г. в гр. Велико Търново. Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, София: АРС Магна, с.23–33. ISBN 978-954-92632-7-5.


 
  Статия
 учители по история, интеркултурно образование
 Издадено
  12639
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/