Документи за политическата история на средновековна България XII – XIV в. : В помощ на семинарните занаятия [за студентите от Великотърновския унив. Кирил и Методий] / Рецензенти: проф. д-р Йордан Андреев, доц. д-р Г. Плетньов. – В. Търново : Великотърн. унив. Кирил и Методий, 1989. – 170 с. (в съавт. с Иван Лазаров, Пламен Павлов) Авторска част: Раздел І. Възстановяване и утвърждаване на българската държава (1185 – 1241), док. № 24, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36; Раздел ІІ. Политическа криза в българската държава, док. № 13; раздел ІІІ. Политическа стабилизация през първите десетилетия на XIV в. Османското завоевание и краят на средновековната българска държава, док. № 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41; раздел ІV. Политическата идеология на Българската държава (ХІІ–ХІV век)., док. № 6. 2. прераб. и доп. изд. – 1992.


Тютюнджиев, Иван (1989) Документи за политическата история на средновековна България XII – XIV в. : В помощ на семинарните занаятия [за студентите от Великотърновския унив. Кирил и Методий] / Рецензенти: проф. д-р Йордан Андреев, доц. д-р Г. Плетньов. – В. Търново : Великотърн. унив. Кирил и Методий, 1989. – 170 с. (в съавт. с Иван Лазаров, Пламен Павлов) Авторска част: Раздел І. Възстановяване и утвърждаване на българската държава (1185 – 1241), док. № 24, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36; Раздел ІІ. Политическа криза в българската държава, док. № 13; раздел ІІІ. Политическа стабилизация през първите десетилетия на XIV в. Османското завоевание и краят на средновековната българска държава, док. № 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41; раздел ІV. Политическата идеология на Българската държава (ХІІ–ХІV век)., док. № 6. 2. прераб. и доп. изд. – 1992. В. Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  12636
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/