Документи за политическата история на средновековна България ХII – ХIV в. : В помощ на семинарните занятия : [За студентите от Великотърновския унив. Св. св. Кирил и Методий]. – 2. прераб. и доп. изд. – В. Търново : Аста, 1992. – 152 с. (съавт. с Иван Лазаров, Пламен Павлов) 1. изд. 1989.


Тютюнджиев, Иван (1992) Документи за политическата история на средновековна България ХII – ХIV в. : В помощ на семинарните занятия : [За студентите от Великотърновския унив. Св. св. Кирил и Методий]. – 2. прераб. и доп. изд. – В. Търново : Аста, 1992. – 152 с. (съавт. с Иван Лазаров, Пламен Павлов) 1. изд. 1989. В. Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  12634
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/