Познавате ли историята на България? : Въпроси и отговори : История на България в тестове VII в. – 1948 г. – В. Търново : Аста, 1993. – 290 с. (в съавт. с М. Палангурски, М. Минчев, П. Петков, Н. Проданов) Съставител на изданието и автор на раздела: Българският народ под османска власт (ХV – ХVІІІ век), с. 54-100.


Тютюнджиев, Иван (1993) Познавате ли историята на България? : Въпроси и отговори : История на България в тестове VII в. – 1948 г. – В. Търново : Аста, 1993. – 290 с. (в съавт. с М. Палангурски, М. Минчев, П. Петков, Н. Проданов) Съставител на изданието и автор на раздела: Българският народ под османска власт (ХV – ХVІІІ век), с. 54-100. В. Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  12633
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/