Кратка история на българския народ : Лекции за общообраз. у-ща и кандидат-студентите –София : Просвета, 1993. – 280 с. : с табл. (в съавт с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) Авторска част с. 94-131, 143-153.


Тютюнджиев, Иван (1993) Кратка история на българския народ : Лекции за общообраз. у-ща и кандидат-студентите –София : Просвета, 1993. – 280 с. : с табл. (в съавт с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) Авторска част с. 94-131, 143-153. София


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  12632
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/