История на българския народ през XV – XVII в. в таблици, схеми, карти и тестове : Уч. помагало. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994. – 292 с. : с табл., сх., к. (в съавт. с Кр. Мутафова) Авторска част : с. 7-38, 227-270.


Тютюнджиев, Иван (1994) История на българския народ през XV – XVII в. в таблици, схеми, карти и тестове : Уч. помагало. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994. – 292 с. : с табл., сх., к. (в съавт. с Кр. Мутафова) Авторска част : с. 7-38, 227-270. В. Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  12630
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/