Гаудеамус. Сборник хорови песни без съпровод /учебно помагало/. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1998. ISBN 954-524-190-х


Славова, Цветелина (1998) Гаудеамус. Сборник хорови песни без съпровод /учебно помагало/. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1998. ISBN 954-524-190-х Университетвско издателство на ВТУ


 Сборник хорови песни без съпровод, предназначен за учебната дисциплина "Хорово пеене" в специалността Педагогика на обучението по музика.
  Учебник / Учебно помагало
 сборник, хорови песни


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  1263
 Цветелина Славова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/