История на България : [Уч. помагало за учениците от СОУ]. Ч. 1–2. – 2. изд. – В. Търново : Слово, 1998. Ч. 1. VII – ХVIII век : Средновековие, Българските земи под османска власт. – 160 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов) Авторска част с. 106-111, с. 127-156. Ч. 2. ХVIII век – 1947 г. : Българско възраждане, България в новото време. – 215 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) Авторска част с. 5-17, с. 40-45.


Тютюнджиев, Иван (1998) История на България : [Уч. помагало за учениците от СОУ]. Ч. 1–2. – 2. изд. – В. Търново : Слово, 1998. Ч. 1. VII – ХVIII век : Средновековие, Българските земи под османска власт. – 160 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов) Авторска част с. 106-111, с. 127-156. Ч. 2. ХVIII век – 1947 г. : Българско възраждане, България в новото време. – 215 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) Авторска част с. 5-17, с. 40-45. В. Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  12625
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/