Кратка история на българския народ : Теми за кандидат-студенти и зрелостници. – 2. прераб. и доп. изд. София : Анубис, 1999. – 336 с. със сх. (в съавт. с Ив. Лазаров, М. Палангурски, Пл. Павлов),


Тютюнджиев, Иван (1999) Кратка история на българския народ : Теми за кандидат-студенти и зрелостници. – 2. прераб. и доп. изд. София : Анубис, 1999. – 336 с. със сх. (в съавт. с Ив. Лазаров, М. Палангурски, Пл. Павлов), София


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  12624
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/