История на България : Учебник за кандидат-студенти и зрелостници 2000 – 2001 г. / Под ред. на Васил Гюзелев. – София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; В. Търново : Gaberoff, 2000. – 328 с. : със сх., к. (в съавт. с Д. Саздов, Л. Спасов, Пл. Павлов, И. Лазаров, М. Палангурски)


Тютюнджиев, Иван (2000) История на България : Учебник за кандидат-студенти и зрелостници 2000 – 2001 г. / Под ред. на Васил Гюзелев. – София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; В. Търново : Gaberoff, 2000. – 328 с. : със сх., к. (в съавт. с Д. Саздов, Л. Спасов, Пл. Павлов, И. Лазаров, М. Палангурски) В. Търново, София


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  12623
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/