История и цивилизация 11. клас по новата учебна програма : Профилирана подготовка – В. Търново : Слово, 2001. – 168 с.: с ил. (в съавт. с Ив. Лазаров, Р. Михнева, М. Палангурски, Л. Стоянов, В. Стойчева) Авторски текст на уроци № 13, 17, 18 и 22 – с. 85-91, 109-116, 117-122, 138-142.


Тютюнджиев, Иван (2001) История и цивилизация 11. клас по новата учебна програма : Профилирана подготовка – В. Търново : Слово, 2001. – 168 с.: с ил. (в съавт. с Ив. Лазаров, Р. Михнева, М. Палангурски, Л. Стоянов, В. Стойчева) Авторски текст на уроци № 13, 17, 18 и 22 – с. 85-91, 109-116, 117-122, 138-142. В. Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  12622
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/