История на България. : Тестове и конспекти за кандидат-студенти. – В. Търново : Слово, 2003. – 159 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, П. Петков, М. Палангурски, В. Стойчева) Авторска част: История на българските земи през ХV – ХІХ век, с. 32-72. Съдържа и Терминол. речник ; Хроника на събитията.


Тютюнджиев, Иван (2003) История на България. : Тестове и конспекти за кандидат-студенти. – В. Търново : Слово, 2003. – 159 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, П. Петков, М. Палангурски, В. Стойчева) Авторска част: История на българските земи през ХV – ХІХ век, с. 32-72. Съдържа и Терминол. речник ; Хроника на събитията. В. Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  12619
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/