За „примитивността“ като характеристика на звукоизобразителната лексика и диахронната интерпретация на този факт. - Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, 2016, 35, pp. 313–330. ISSN 2534-918X.


Колева-Златева, Живка (2016) За „примитивността“ като характеристика на звукоизобразителната лексика и диахронната интерпретация на този факт. - Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, 2016, 35, pp. 313–330. ISSN 2534-918X. -


 -
  Статия
 звукоизобрззителност, невролингвистика, детска реч, езикова диахрония


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  12592
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/